MÉSZ története

MÉSZ története

A MÉSZ

Az 1902-ben alakult Magyar Építőművészek Szövetsége a minőségi építészet iránt elkötelezettek szakmai szervezete, és mint ilyen, kapcsolatokra és együttműködésekre törekszik az egyéb művészeti ágakkal, valamint a különböző nemzetközi építészszervezetekkel mint az UIA (Építészek Nemzetközi Szervezete), amelynek 1955 óta tagja. Az építőművészet mint művészeti ág társadalmi elfogadtatását, megismertetését tartja egyik legfőbb küldetésének. Ezért a Magyar Építőművészek Szövetsége székházát építészeti központként, az építészek és a társadalom közötti találkozások helyeként, nyitott házként működteti. A díjak és elismerések áttekintő rendszerével értékrendet teremt, kifejezve az alkotók munkájának társadalmi elismertségét minél szélesebb körben. A Magyar Építőművészek Szövetsége tagjai a magyar építésztársadalom szakmailag elismert személyiségei.

A MÉSZ  (Magyar Építõművészek Szövetsége, korábban Magyar Építészek Szövetsége) önkéntes tagságon alapuló szakmai társadalmi szervezet, mely az építészet szakmai, társadalmi, kulturális, művészeti stb. vonatkozásaival foglalkozik, (míg a szakmagyakorlás körülményeivel tervezési jogosultság, szabályzatok, díjszámítás stb. a Magyar Építészek Kamarája).

Tagjainak létszáma 1100. A szervezete egységes, tagjainak kb. a fele budapesti, fele vidéki. A vidéki tagsággal való kapcsolattartásra 6 összekötő főközpontot és számos alközpontot nevez meg, melyek e-mail-lel rendelkeznek, így a kapcsolatot egyre fokozottabban elektronikus kommunikáción keresztül tarthatja (lásd külön melléklet).

A MÉSZ alapszabályzata

Folyóirata a “régi-új” Magyar Építőművészet rövidítve MÉ, megjelenik évente hatszor. A lapalapító és kiadó: a Magyar Építőművészek Szövetsége. A Szerkesztőbizottság vezetője: a mindenkori MÉSZ elnök.

Internetes gyűjteménye építészekről és épületekről az architecahungarica.hu, alapítója Borvendég Béla, a MÉSZ tiszteletbeli elnöke.

A MÉSZ szakmai tagozatai követik a művi környezet alakításával foglalkozó tevékenységek csoportosítását:

– terület- és településfejlesztés
– épülettervezés
– belsőépítészet
– műemlékvédelem
– táj- és kertépítészet

Ezek közül az épülettervezést további 10 szakterületre bontja, melyek lényegében megfelelnek az UIA szakmai csoportosításának is. Ezek:

– lakásépítés
– ipari, mezőgazdasági, közlekedési építés
– oktatás
– egészségügyi
– szállás jellegű
– kereskedelmi
– kulturális
– szakrális
– hivatali, irodai
-sport, szabadidő, turizmus

Kapcsolódik ezekhez a Tudományos szaktestület, mely magában foglalja az építészetelméletet, az építészettörténetet, a tervezésmetodikát, az ökologikus és környezetbarát építést, a szerkezetfejlesztés, megvalósítás, gazdaságosság stb. témájával foglalkozókat, és csoportja van az építészképzésben, illetve az építésközigazgatásban működők képviseletére saját szempontjaiknak és feladataiknak megfelelően.

A MÉSZ székházában a volt Almássy-palotában könyvtárat, konferencia- és kiállítótermet tart fenn, és helyet ad az Építészpince klubétteremnek.

A Magyar Építész Kamarával közösen kiadott Építész Közlöny – Műhely információs lap, megjelenik havonta.